Záujem o nehnuteľnosti na Baleárskych ostrovoch rastie

V poslednej dobe pribúda Európanov, ktorí sa rozhodli predať svoj majetok a presťahovať sa na Baleárske ostrovy. V Španielsku je registrovaných približne 2,3 milióna obyvateľov z krajín Európskej únie, z toho viac ako 130 tisíc z nich býva na Baleároch. Tvoria tak osminu populácie týchto ostrovov a stávajú sa významnou silou na trhu nehnuteľností.

V nedávnom rozhovore vyhlásila Kate Mentink, zakladateľka a riaditeľka asociácie Europeos por España: "Podľa posledného sčítania obyvateľov, ktoré prebehlo v roku 2012, sa v posledných rokoch počet rezidentov z krajín EÚ žijúcich na Baleárskych ostrovoch podstatne zvýšil zo 109 tisíc až na 134 tisíc. Je to dané najmä pristúpením Bulharska a Rumunska k EÚ."

Na trhu nehnuteľností sú veľmi aktívni aj Nemci, Briti a Taliani. V poslednej dobe sa zásadne znížil vek záujemcov o kúpu nehnuteľnosti na Baleároch. Kým pred pätnástimi rokmi ostrovy priťahovali najmä záujemcov starších ako šesťdesiat rokov, teraz je priemerný vek záujemcov okolo štyridsiatich rokov. Do istej miery je to dané aj prebiehajúcou ekonomickou krízou.

Jedná sa o prirodzený dôsledok toho, ako ľudia menia svoje priority smerom k zdravšiemu a pokojnejšiemu životnému štýlu. Kým predtým boli tradičný záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti na Malorke a ďalších Baleárskych ostrovoch úspešní ľudia skôr pokročilejšieho veku, ktorí hľadali pokojné a pohodlné miesto na dôchodok, v poslednej dobe však pribúda mladých rodín. Jedná sa o ľudí hľadajúcich zmenu životného štýlu, ktorých zároveň priťahuje tunajšia nízka kriminalita, kvalitné školstvo, pohostinnosť a celoročne priaznivé počasie.

» Ponuka nehnuteľností na Malorke.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: