Kúpa nehnuteľnosti vo Francúzsku

Francúzsko nekladie cudzincom pri nákupe nehnuteľností žiadne prekážky, naopak sa snaží investície do realít podporovať. Občania EÚ môžu vo Francúzsku kupovať nehnuteľnosti priamo na svoje meno bez nutnosti zakladať vo Francúzsku právnickú osobu.

Prvým podpisovaným dokumentom pri kúpe rezidenčnej nehnuteľnosti je rezervačná zmluva, ktorú pripravuje buď realitná kancelária alebo francúzsky notár. (Všetky oficiálne dokumenty sú vo francúzštine, Rellox zaisťuje preklady a právnu analýzu). Rezervačná zmluva je už silne záväzná pre kupujúceho i predávajúceho. Kupujúci zloží na špeciálny účet notára zálohu vo výške 5 % – 10 %. Notár potom pripravuje potrebné dokumenty na podpis následnej kúpnej zmluvy a ručí za to, že celý proces prebehne v súlade so zákonmi a prevod vlastníctva bude nespochybniteľný. Podpis kúpnej zmluvy prebieha v kancelárii notára (je možné udeliť plnú moc na podpis kúpnej zmluvy tretej osobe). Doplatok kúpnej ceny je splatný aj na účet notára rovnako ako prevodové taxy a poplatky. Tieto jednorazové vedľajšie náklady sú väčšinou 7 – 8 % z kúpnej ceny. Realitná provízia: 3 % (+ DPH).

Čo sa týka pravidelných ročných poplatkov, vlastník a užívateľ platí dve ročné dane – pozemkovú daň (taxe fonciére) a užívateľskú daň (taxe d´habitation), ktoré sú pri štandardnom apartmáne rádovo niekoľko stoviek eur ročne, nie tisíce.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: