Nové realitné dane vo Francúzsku - ako sa dotýkajú zahraničných investorov?

Od 1. Januára 2013 budú vo Francúzsku účinné nové zákony predstavené ministerkou pre bývanie Cecile Duflot. Nahradia tak súčasné tzv. Scellier zákony, ktorých platnosť končí posledným dňom tohto roku.

Cieľom týchto zákonov je vytvoriť viac nových jednotiek pre sociálne bývanie pre lokálny francúzsky trh. Sekundárne sa však tiež dotýkajú zahraničných investorov, ktorí kupujú vo Francúzsku nehnuteľnosti pre druhé bývanie.

V prípade, že po prvom januári 2013 kúpite v určitej lokalite vo Francúzsku nehnuteľnosť na ďalší prenájom (novú a nezariadenú), máte nárok na odpočet z dane vo výške 18% (do výšky 300.000 eur). Odpočet bude rozložený do obdobia 9 rokov. Podmienkou pre uplatnenie odpočtu je poníženie výšky nájomného o 20% pod bežné trhové nájomné.

Francúzske Národné zhromaždenie tiež posvätilo návrh prezidenta Hollanda, kvôli ktorému sa ľudia musia od januára budúceho roka pripraviť na novú daň z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti. Pre zahraničných majiteľov nehnuteľností, ktorí svoj dom či byt ďalej prenajímajú, sa zdvihne daň zo ziskov z prenájmu z 20% na 35,5%. Vzhľadom na nákladové položky a výšku odpisov nehnuteľnosti (5% ročne) a vnútorného vybavenia (10% ročne) bude ale reálne zdanenie príjmov z prenájmu vo väčšine prípadov aj naďalej nulové.

Francúzska vláda zvyšuje daň zo zisku v prípade predaja nehnuteľnosti z 19 na 34,5% počas prvých piatich rokov vlastníctva. Pre rok 2013 je ale stanovená zľava z dane vo výške 20%. Pre obdobie po uplynutí prvých piatich rokov stále platia zľavy z dane podľa existujúcich tabuliek. Po uplynutí 30 rokov je zisk z predaja nehnuteľnosti vo Francúzsku bez zdanenia. V každom prípade stále platia zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s Francúzskom.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: