Vývoj svetových realitných trhov: ohliadnutie za rokom 2015

Ceny nehnuteľností na väčšine trhov v Európe a Severnej Amerike rýchlo stúpajú, zatiaľ čo rast cien na trhoch v Ázii a na Blízkom východe sa výrazne spomalil.

Vyplýva to z prieskumu zverejneného na www.globalpropertyguide.com, v ktorom sa v rámci celého roku 2015 najlepšie umiestnilo Turecko (+ 14,32%), Švédsko (+ 12,34%), Katar (+ 10,61%), Čína (+ 9,12%) a Rumunsko (+ 7,74%).

Najväčší medziročný pokles cien naopak zaznamenalo Rusko (- 15,35%), Egypt (- 14,22%), Spojené arabské emiráty (- 14,09%) a Portoriko (- 14,09). Uvedené hodnoty sú očistené o skresľujúci vplyv inflácie. Podľa štatistík, ktoré zatiaľ uverejnilo 44 štátov, vzrástli ceny nehnuteľností v 33 krajinách. Avšak len 19 realitných trhov rástlo v roku 2015 rýchlejšie ako v roku predchádzajúcom.

Zmena cien nehnuteľností (očistené o infláciu)

Európa

Na európskych trhoch je situácia veľmi dobrá, o čom svedčí aj to, že z desiatich krajín, ktoré v prieskume dopadli najlepšie, ich šesť leží práve v Európe. Ceny nehnuteľností vzrástli v 19 z 23 hodnotených európskych krajín, čo je najvyšší počet od svetovej finančnej krízy.

V rámci Európy aj celého sveta si najlepšie vedie Turecko, kde ceny domov v roku 2015 stúpli o celých 14,32%. Príčinou je napriek prepadajúcej sa mene, nespokojnosti s vládou a situáciu v Sýrii a v Iraku silný hospodársky rast. Ceny nehnuteľností rástli aj vo Švédsku. V roku 2014 predstavoval nárast 8,78%, v roku 2015 12,34%, čo je najväčší rozdiel od roku 2006. Ide o dôsledok záporných úrokových sadzieb a súčasné vysokého dopytu.

Veľmi dobrú situáciu na nemeckom trhu s nehnuteľnosťami možno pripísať ekonomickým ukazovateľom a vysokému dopytu. Ceny bytov v roku 2015 vzrástli o 7,62%, čo je v porovnaní s maximálnym nárastom 3,69% v predchádzajúcich piatich rokoch tiež výrazné zlepšenie.

Aj Rumunsko zaznamenalo nárast cien nehnuteľností. Ceny bytov stúpli síce len o 7,74%, ale po dlhodobom poklese v predchádzajúcich šiestich rokoch (v roku 2009 dokonca o 24,22%) je aj táto zmena veľmi výrazná. V poslednom štvrťroku 2015 však ceny opäť poklesli o 2,05%.

Ďalšími európskymi krajinami, ktorých realitný trh je na veľkom vzostupe, sú Island, Írsko, Estónsko, Veľká Británia, Portugalsko, Holandsko, Chorvátsko a Litva. Medziročné zlepšenie však vykazuje len Island, Portugalsko a Chorvátsko. Nárast cien v Lotyšsku, Nórsku, Švajčiarsku, na Slovensku, v Macedónsku, na Cypre a vo Fínsku už tak výrazný nie je a hodnoty sa pohybujú medzi 0,52 a 2,48%.

Rusko sa v celosvetovom prieskume umiestnilo ako posledný. Ceny nehnuteľností klesli v roku 2014 o 6,15% a v roku 2015 o 15,35%, čo je najväčší medziročný prepad od roku 2011. Grécko je na tom kvôli zdanlivo nekonečnej hospodárskej kríze a sociálnym nepokojom podobne. Aj tu ceny klesali rýchlejšie ako v predchádzajúcom roku, a to o 4,91%. Tento klesajúci trend trvá v Aténach už od roku 2008.

Ukrajinský realitný trh sa oproti tomu spamätáva, po prudkom poklese o 37,38% v roku 2014 ceny v Kyjeve v roku 2015 klesli o púhych 2,76%. Mierne zlepšenie hlási tiež Španielsko.

Ázia

Rast trhov s nehnuteľnosťami v Ázii sa spomaľuje. Jedinou výnimkou je Čína, kde ceny vďaka vládnym opatreniam stúpajú závratnou rýchlosťou. Kým v roku 2014 ceny klesli o 2,89%, v roku 2015 už stúpli o 9,12%. Spomalenie sa aj napriek hospodárskemu rastu týka tiež Filipín, kde ceny bytov vzrástli o 2,96%. Mierne zlepšenie zaznamenala Južná Kórea (nárast o 2,25%), ceny nepatrne vzrástli tiež v Thajsku, Japonsku, vo Vietname a Hongkongu.

Traja z desiatich hodnotených ázijských realitných trhov vykazujú pokles. Na Taiwane sa nepotvrdil rastúci trend, ktorý trval už od roku 2008, a ceny domov klesli o 4,39%. V Singapure ceny v súvislosti so spomaľujúcou ekonomikou klesajú už od roku 2012, v roku 2015 konkrétne o 3,06%. Trh v Indonézii skôr stagnuje - ceny domov v štrnástich veľkých mestách klesli o 0,22%.

Severná Amerika

Realitné trhy v Severnej Amerike aj naďalej rastú. V Spojených štátoch za to môže vysoký dopyt a nová výstavba. Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch aj v roku 2015 vzrástla hodnota indexu cien domov Case-Shiller (o 4,65%) aj hodnota indexu FHFA (o 5,29%).

Napriek rôznym opatreniam rastie aj trh s kanadskými nehnuteľnosťami. V jedenástich veľkých mestách vzrástli ceny domov o 4,52%, čo je najviac od roku 2007.

Blízky východ

Situácia na všetkých sledovaných trhoch na Blízkom východe bola v roku 2015 horšia ako v roku predchádzajúcom. Hoci sa Katar v prieskume umiestnil na treťom mieste, rástli ceny pomalšie ako v roku 2014 (10,61% oproti predchádzajúcim 31,81%). V poslednom štvrťroku ceny dokonca poklesli o 3,6%.

V Izraeli ceny už štyri roky pravidelne rastú približne o 5%. Egypt sa vo svetovom rebríčku umiestnil ako predposledný. V roku 2014 ešte ceny vzrástli o 1,14%, o rok neskôr však už prudko poklesli o 14,22%. Podobná je situácia v Dubaji, kde pokles cien predstavoval 14,09%. V porovnaní s nárastom o 12,98% v roku 2014 sa jedná o najväčší medziročný prepad od roku 2010.

Tichomorie, Afrika a Latinská Amerika

Rast realitného trhu na Novom Zélande sa spomaľuje, rovnako ako tamojší rast hospodársky. Ceny vzrástli len o 3,24%, a v poslednom štvrťroku dokonca poklesli o 3,52%. Spomalenie hlási aj Juhoafrická republika (po náraste o 2,21% v roku 2014 ceny stredne veľkých bytov v nasledujúcom roku vzrástli len o 0,99%).

Ekonomická a politická kríza v Brazílii zapríčinila pokles cien nehnuteľností v Sao Paule o 7,37%, pritom ceny v rokoch 2009 až 2014 nepretržite rástli. Za oživenie mexického realitného trhu môže veľký dopyt a hospodársky rast, po nepatrnom raste v roku 2014 ceny v roku 2015 stúpli o 4,36%.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: