Vplyv Koronavirové krízy na investície do zahraničných realít

Koronavirová kríza priniesla nové a nečakané skúsenosti do väčšiny oblastí života a obchodu v Slovenskej republike a v zahraničí. My sa skúsime pozrieť na poznatky a dôsledky súvisiace s investíciou do nehnuteľností v zahraničí.

Slovenská republika ako súčasť regiónu

V širšom geopolitickom pohľade kríza potvrdila začlenenie Slovenskej republiky do celého regiónu strednej Európy. Najmä zo strany Rakúska bol evidentný záujem o rýchle obnovenie štandardných občianskych a obchodných mechanizmov fungovania medzi Rakúskom a Slovenskom.

Zatvorenie hraníc medzi štátmi je samozrejme zásadnou prekážkou pri realizácii investície do zahraničných nehnuteľností a pri ich užívaní. Novo získaným poznatkom z doby krízy je fakt, že väčšina štátov sa snaží vychádzať v ústrety osobám (fyzickým alebo právnickým), ktoré v danom štáte vlastnia nehnuteľnosť. Ľuďom či firmám, ktoré vlastnia nehnuteľnosť v cudzine, sa tak otvorili hranice ako jedným z prvých v rámci postupného otvárania hraníc.

Turizmus a výnosy z prenájmu

Väčšina klientov spoločnosti Rellox kupuje nehnuteľnosť v zahraničí v režime čiastočného vlastného užívania v kombinácii s ďalším turistickým/ krátkodobým prenájmom. Z hľadiska realizácie príjmov z prenájmu je situácia vo väčšine krajín, vrátane Slovenska, obdobná. Výpadok zahraničných turistov by mal byť do väčšej či menšej miery nahradený nárastom národného turizmu.

Pre rok 2020 môžeme predpokladať, že cezhraničný turizmus (teda obsadenosť a príjmy z prenájmu) bude lepšie fungovať v krajinách, ktoré majú svoj "príjazdový" turistický ruch postavený na príchodoch z okolitých krajín (kde sú, či budú, otvorené hranice) a nespoliehajú sa na turistov zo vzdialených destinací.Tieto krajiny/ regióny môžu z vzniknutej situácie dokonca ťažiť.

Ceny nehnuteľností

Ponukové ceny nehnuteľností vo väčšine krajín na COVID nereagovali. Oficiálne štatistiky zatiaľ nie sú k dispozícii. Samozrejme sa úplne zásadne znížila likvidita na všetkých trhoch, najviac v tých najhoršie zasiahnutých krajinách (Taliansko, Španielsko). Developeri nehnuteľností v Alpách a pri mori volili posunutie výstavby pred znižovaním ponukových cien.

Ďalší vývoj cien a realitných trhov bude najviac záležať na znovunaštartovaní ekonomík jednotlivých krajín a celého európskeho / svetového priestoru. V prípade krajín, ktoré významne ťažia z turistického ruchu, bude znovuobnovenie príjmov z turizmu zásadný.

Výsledky letnej turistickej sezóny ovplyvnia ekonomiku a následne aj ceny prímorských nemovitostív krajinách ako Chorvátsko či Španielsko. Ceny nehnuteľností v Alpách budú zrejme čakať až na výsledky nadchádzajúcej zimy. Do tej doby bude u alpských realít platiť status quo. Výhodou Rakúska či Švajčiarska je silnejšie ekonomické prostredie. V prípade Talianska môže byť zaujímavé porovnanie s poslednou hypotekárnou krízou, kedy sa ceny výrazne neznížili, zato sa zásadne znížila likvidita.

Záver

Kúpa a vlastníctvo nehnuteľnosti v zahraničí je špecifickým segmentom realitného trhu.Koronavirová udalosť ukázala niektoré limity, ktoré treba mať na zreteli, ale zároveň ukázala, že vlastníctvo nehnuteľnosti v zahraničí môže mať svoje investičné aj praktické výhody.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: