Rakúsko: vývoj cien nehnuteľností

Rakúsky realitný trh patrí k najstabilnejším v Európe. To sa potvrdilo aj v predchádzajúcom roku, kedy prakticky vo všetkých regiónoch pokračoval rast cien nehnuteľností. K zlepšeniu hospodárskeho prostredia prispel aj znovuzrodený záujem o komerčne užívané nehnuteľnosti.

V porovnaní s minulými rokmi ale nebol rast cien v roku 2012 tak dynamický. My sa v ďalšom texte zameriame predovšetkým na cenové trendy u nehnuteľností najviac zaujímavých z hľadiska českých investorov.

Veľký dopyt zo strany zahraničných kupujúcich možno na rakúskom realitnom trhu pozorovať dlhodobo. K zvýšenému záujmu zahraničných investorov prispela aj nedávna kríza na Cypre, kedy investori hľadali bezpečné miesto pre svoje investície. Záujemcovia o kúpu pochádzajú takmer z celého sveta, okrem tradičných krajín (Nemecko, Švajčiarsko) výrazne vzrástol aj dopyt z krajín ako je Rusko alebo Bulharsko.

Nové byty

Investície do nových bytov patrí dlhodobo k obľúbeným metódam uloženia finančných prostriedkov. Veľký dopyt po nových bytoch viedol k zvýšeniu ich cien vo všetkých regiónoch. Najvyššie tempo rastu bolo zaznamenané priamo v rakúskej metropole. Vo Viedni ceny vzrástli o 9,1 % a priemerná cena za m² činí 3 598,62 Eur. Viedni zdatne sekunduje Salzbursko, kde ceny vzrástli o 5,32 % a cena za meter štvorcový sa ustálila na 3 321,44 Eur. Z hľadiska investícií do nehnuteľností v Alpách môže byť pre investorov zaujímavé turisticky vyhľadávané Štajersko, označované často za zelené srdce Rakúska. Štatistici tu zaznamenali cenový nárast o 3,66 %, priemerné ceny nových bytov sa ale držia na zaujímavých hodnotách okolo 1 788 Eur za m².

Vôbec najlacnejšie vychádzajú byty v spolkovej krajine Burgenland, kde ceny stagnovali (pokles o 0,02 %) a priemerná cena nových bytov činí 1583, 90 Eur/m².

Tabuľka 1 : Vývoj cien nových bytov v Rakúsku 2012/2013

Spolková krajina Priemerná cena
v roku 2012
Priemerná cena
v roku 2013
Percentuálna
zmena (%)
Burgenland 1 584,19 1 583,90 -0,02
Korutánsko 1 886,34 1 959,10 3,86
Dolné Rakúsko 1 756,76 1 811,22 3,10
Horné Rakúsko 1 987,94 2 040,11 2,62
Salzbursko 3 153,78 3 321,44 5,32
Štajersko 1 724,91 1 788,00 3,66
Tirolsko 2 579,44 2 699,89 4,67
Vorarlbersko 2 964,48 3 058,10 3,16
Viedeň 3 298,47 3 598,62 9,10

 

Staršie byty

Rovnako ako v prípade bytov k prvému užívaniu, rástli vo všetkých spolkových krajinách aj ceny starších bytov. Najviac v Salzbursku, kde nárast o 10,12 % ustálil priemernú cenu za meter štvorcový na hodnote 2 158 Eur. Vo Viedni sa ceny starších bytov zvýšili o 8,83 % a priemerná cena činí 2 319,56 Eur/m². Naopak priaznivé sú ceny v Štajersku, kde nárast cien predstavoval 3,64 % a priemerná cena sa pohybuje v úrovni 1 075,38 Eur/m².

Tabuľka 2 : Vývoj cien starších bytov v Rakúsku 2012/2013

Spolková krajina Priemerná cena
v roku 2012
Priemerná cena
v roku 2013
Percentuálna
zmena (%)
Burgenland 1 065,21 1 105,09 3,74
Korutánsko 1 146,86 1 175,46 2,49
Dolné Rakúsko 1 106,94 1 134,91 2,53
Horné Rakúsko 1 152,95 1 203,49 4,38
Salzbursko 1 960,27 2 158,58 10,12
Štajersko 1040,48 1 078,38 3,64
Tirolsko 1 755,67 1 812,36 3,23
Vorarlbersko 1 750,06 1 802,28 2,98
Viedeň 2 131,37 2 319,56 8,83

 

Radové domy

K žiadnemu prekvapeniu nedochádza ani v prípade radových domov. Najvýraznejší rast bol zaznamenaný vo Viedni (8,58 %), kde priemerná cena činí 2 453,02 Eur/m², nasledované Salzbursko (6,94%), kde je cena za meter štvorcový dokonca vyššia ako v hlavnom meste (2 496, 16 Eur/m²). Na opačnom konci cenového spektra je Štajersko, kde nárast predstavoval pol percentuálneho bodu a cena za meter štvorcový je tu zhruba polovičná (1 205,50 Eur/m²).

Tabuľka 3 : Vývoj cien radových domov v Rakúsku 2012/2013

Spolková krajina Priemerná cena
v roku 2012
Priemerná cena
v roku 2013
Percentuálna
zmena (%)
Burgenland 1 351,49 1 362,88 0,84
Korutánsko 1 242,22 1 258,04 1,27
Dolné Rakúsko 1 295,67 1 335,53 3,08
Horné Rakúsko 1 396,73 1 440,57 3,14
Salzbursko 2 334,09 2 496,16 6,94
Štajersko 1 199,47 1 205,50 0,50
Tirolsko 1 959,78 1 996,49 1,87
Vorarlbersko 2 041,81 2 087,74 2,25
Viedeň 2 259,27 2 456,02 8,58

 

Samostatne stojace rodinné domy

V porovnaní s prudkým nárastom cien v predchádzajúcich rokoch vzrástli ceny rodinných domov v poslednom období len mierne. Najvyšší rast bol zaznamenaný v Salzbursku (5,27%), kde teraz priemerná cena činí 2 698,53 Eur/m². Tesne za Salzburskom sa objavuje Štajersko s nárastom o 4,18 %, cena za meter štvorcový tu ale aj tak patrí k najpriaznivejším.

Tabuľka 4 : Vývoj cien samostatne stojacich rodinných domov v Rakúsku 2012/2013

Spolková krajina Priemerná cena
v roku 2012
Priemerná cena
v roku 2013
Percentuálna
zmena (%)
Burgenland 1 329,26 1 293,41 -2,70
Korutánsko 1 348,92 1 377,20 2,10
Dolné Rakúsko 1 397,14 1 413,65 1,18
Horné Rakúsko 1 420,81 1 438,80 1,27
Salzbursko 2 563,45 2 698,53 5,27
Štajersko 1 206,42 1 256,83 4,18
Tirolsko 2 221,52 2 233,05 0,52
Vorarlbersko 2 348,09 2 416,94 2,93
Viedeň 2 304,36 2 390,76 3,75

 

Pozemky

Bez zaujímavosti určite nebude ani pohľad na vývoj cien pozemkov v Rakúsku. Aj tu môžeme vo všetkých spolkových krajinách pozorovať rast cien. Najvýraznejší bol v Štajersku (13,97 %), kde sú ale zároveň ceny pozemkov v rámci Rakúska najnižšie.

Tabuľka 5 : Vývoj cien pozemkov v Rakúsku 2012/2013

Spolková krajina Priemerná cena
v roku 2012
Priemerná cena
v roku 2013
Percentuálna
zmena (%)
Burgenland 84,29 84,64 0,42
Korutánsko 89,15 90,10 1,07
Dolné Rakúsko 119,73 123,43 3,09
Horné Rakúsko 100,37 103,31 2,93
Salzbursko 335,67 366,87 9,29
Štajersko 66,52 75,81 13,97
Tirolsko 311,17 324,15 4,17
Vorarlbersko 314,63 334,78 6,40
Viedeň 525,40 550,20 4,72

 

Vývoj cien nehnuteľností v Rakúsku podľa regiónov

V porovnaní jednotlivých krajinských hlavných miest môžeme najvýraznejší cenový nárast pozorovať v Salzburgu (10,91 %). Ceny starších bytov sa zvýšili na 2 945 Eur/m², čo predstavuje nárast dokonca o 14,09 %, rodinné domy resp. pozemky rástli o 12,20 %, resp. 12,13%.

V Linzi, ktorý je hlavným mestom spolkovej krajiny Horné Rakúsko a po Viedni a Grazi tretím najväčším mestom v celom Rakúsku, ceny poskočili o 4,52 %. Najvýraznejšie pritom išla hore cena pozemkov (7,49%). V Innsbrucku, hlavnom meste Tirolska, ceny nehnuteľností vzrástli o 4,13 %.

Záujem investorov sa pochopiteľne sústredí aj na hlavné mesto Rakúska - Viedeň. Dlhotrvajúce krízy v spojení s nízkymi úrokovými sadzbami udržiava vysoký dopyt po investíciách, či už do domov či bytov. Ceny nehnuteľností vo Viedni tak rastú o 10 % ročne. V prípade luxusných nehnuteľností sa cena za meter štvorcový dotýka 30 000 Eur. Exkluzívne projekty v niektorých honosných štvrtiach, ako napr. Hohen Markt, Palais Hansen alebo Goldene Quartier nastavujú novú cenovú dimenziu. Ponuky pod 300 000 EUR tu v podstate neexistujú. Na všeobecnej úrovni potom možno konštatovať, že väčší dopyt je po bytoch ako po domoch.

Spolu s Viedňou patrí z pohľadu investícií do nehnuteľností medzi najatraktívnejšie spolkové krajiny tiež Salzbursko. Hlad po nových bytoch prispel k výstavbe nových projektov. Bytov určených k prvému užívaniu je preto na trhu o niečo viac než v predchádzajúcich rokoch. Aj napriek tomu veľký dopyt vyhnala v samotnom Salzburgu ceny o 12 % vyššie. Vďaka trvalému dopytu rastú aj ceny starších bytov a radových domov. Ťažko sa na trhu hľadajú predovšetkým samostatne stojace rodinné domy, ktorých je len veľmi obmedzená ponuka, a aj to samozrejme prispieva k zvyšovaniu cien v tomto segmente nehnuteľností.

V Tirolsku rastie predovšetkým cena pozemkov, najviac v Innsbrucku, Kitzbüheli a ich okoliu. Ceny nových bytov vzrástli najviac vo východnej časti tejto spolkovej krajiny, predovšetkým v Innsbrucku a jeho najbližšom okolí. V západnej časti krajiny ceny rastú len mierne, v niektorých miestach aj mierne klesli. Rastú ceny starších bytov, hoci nie tak výrazne ako v prípade novej výstavby. Výnimkou je Kitzbühel, kde výrazne vzrástli aj ceny starších bytov. V prípade rodinných domov (či už radových alebo samostatne stojacich) je situácia rôznorodá a je výrazne ovplyvnená konkrétnou lokalitou aj štandardom bývania.

V Štajersku sa dopyt sústredí na mesto Graz, jeho bezprostredné okolie, kde cena nehnuteľností rastie. Rovnako tak sa zvyšujú aj ceny nájmov, predovšetkým v oblastiach, kde je dostatok pracovných príležitostí. Ceny domov potom už niekoľko rokov zostávajú na viac menej stabilnej úrovni.

» Ponuka nehnuteľností v Rakúsku.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: