Turistický ruch vo Francúzsku na vzostupe

Jedným z pilierov francúzskej ekonomiky je nepochybne cestovný ruch, ktorý svojím 7,3% podielom na HDP predstavuje veľmi dôležitý sektor ekonomiky štátu a podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu bude jeho dôležitosť ďalej narastať.

Francúzsko je jednou z najnavštevovanejších destinácií celého sveta. Vďačí za to nielen svojej ekonomickej sile, politickej stabilite a geografickej polohe, ale aj mnohých pamiatkam, krásnej krajine a v neposlednom rade aj Paríži, najnavštevovanějšiemu mestu sveta.

Svoj veľký diel na popularite Francúzska nesie národné cítenie pre mimoriadnu kuchyňu, vkus a samozrejme atraktívny životný štýl. Pre všetky tieto aspekty zostáva táto krajina vedúcou svetovou turistickou destináciou. Čísla hovoria za všetko - Francúzsko zaznamenalo v roku 2012 celkovo 83 miliónov zahraničných turistov. Tento počet je naozaj mimoriadny, v porovnaní napríklad s USA, kde dosiahol 67 miliónov.

So zvyšujúcim sa počtom turistov každoročne prúdiacich na území Francúzska rastú aj ich požiadavky. To platí hlavne pre hostí z krajín mimo Európy, ako sú turisti z Ameriky a Ázie. Francúzsko musí mať svojim hosťom stále čo ponúknuť a s rastúcou rozmanitosťou cestovného ruchu je nutné, aby služby vo Francúzsku zvyšovali svoj štandard a boli schopné zabezpečiť aj luxusnejšie požiadavky svojich klientov.

Zaujímavé dáta:

  • V roku 2012 predstavoval výnos z cestovného ruchu 42 miliárd eur a Francúzsko tak zaujalo v medzinárodnom porovnaní 3. miesto za USA s 98,2 miliardami eur a Španielskom s 43,5 miliardami Eur).
  • Francúzsko očakáva do roku 2020 na svojom území 106 miliónov medzinárodných návštevníkov.
  • V dôsledku zvýšenia počtu zahraničných zákazníkov bol v roku 2013 v sektore turistického ruchu zaznamenaný 7% medziročný nárast.

Z uvedených údajov je zrejmé, že vládne opatrenia, ktoré predstavovali napríklad zákon o rozvoji a modernizácii služieb turistom z roku 2009, boli veľmi účinné a pozdvihli úroveň celého sektoru. Tieto iniciatívy zabezpečili stabilné výnosy z turistického ruchu a celkový rast tohto odvetvia.

V minulom roku tiež francúzska vláda odštartovala zaujímavý projekt, keď začala rozsiahlu verejnú on-line diskusiu zahrňujúcu aj problematiku cestovného ruchu. Výstupom bola celá rada efektívnych a praktických plánov rozvoja, ktoré by Francúzsku mali pomôcť k zachovaniu jej vedúcej pozície medzi turistickými destináciami.

Rozvoj cestovného ruchu je dôležitý aj pre majiteľov nehnuteľností vo Francúzsku, ktorí vlastnia domy či apartmány v turisticky atraktívnych destináciách (Azúrové pobrežie, Savojské Alpy, Paríž) a svoje nehnuteľnosti okrem vlastného užívania aj prenajímajú. Záujem turistov im prináša vyššie výnosy z prenájmu a zároveň prispieva k rastu hodnoty nehnuteľnosti.

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: