Sadzba DPH na nákup nehnuteľností v Španielsku patrí k najnižším v Európe

Aktuálna výška DPH pri nákupe nehnuteľností patrí v Španielsku k najnižším v Európe. Otázkou je, ako dlho tento stav vydrží.

Španielske vládne snahy podporiť predaj nehnuteľností viedli k tomu, že v roku 2012 bola sadzba DPH krátkodobo zredukovaná na iba 4%. Teraz sadzba na nákup nehnuteľnosti je 10% z obstarávacej ceny. Na úrovni 4% sadzba dane zostáva iba v prípadoch sociálneho bývania.

V celej Európe sa sadzby DPH na predaj nehnuteľností pohybujú v rozličných úrovniach. K najnižším vedľa Španielska patrí v Luxembursku (3%) alebo Rumunsku (5%). Na opačnej strane spektra stojí Dánsko alebo Švédsko, kde sa ich výška pohybuje okolo 25%.

Podľa nedávnych správ z Bruselu ale hrozí, že sa Španielsko pripojí ku krajinám s vysokou daňou. Brusel totiž navrhuje, aby tamojšia vláda začala plánovať zvýšenie sadzby DPH na 13 alebo dokonca na 21%, čo je jej maximálna výška.

Vzhľadom k tomu, že sa Španielsko postupne vzmáha z ekonomickej krízy vo väčšine odvetví, a na trhu s nehnuteľnosťami predovšetkým, je táto znepokojujúca správa celkom iste tým posledným, čo by si Španielsko mohlo priať. Hoci záujem zahraničných kupcov o španielske nehnuteľnosti rastie, znamenalo by to ďalšie sťaženie situácie.

Domáci trh s nehnuteľnosťami bol ťažko postihnutý a ak uvážime, že v niektorých oblastiach sa ceny nehnuteľností prepadli až na polovicu, zvýšenie sadzby DPH by mohlo zmraziť šancu na zlepšenie situácie.

V dôsledku nedávneho poklesu cien a pomerne vysokej pravdepodobnosti, že sa španielska vláda bude riadiť odporúčaniami z Bruselu, možno predpokladať, že ceny už ďalej klesať nebudú. V niektorých oblastiach, prevažne na pobreží, sa začínajú objavovať znaky opätovného rastu cien nehnuteľností. Záujemcovia o kúpu nehnuteľnosti v Španielsku by preto mali využiť situáciu a nákup ďalej neodkladať. V prípade zvýšenia sadzby DPH u nehnuteľností, by sa kalkul čakanie na výhodnejšiu príležitosť mohol obrátiť proti kupujúcim.

Tabuľka: Sadzba DPH pri nákupe nehnuteľností vo vybraných krajinách Európy

Krajina Sadzba DPH (%)
Bulharsko 20
Česká republika 15
Dánsko 25
Chorvátsko 25
Francúzsko 20
Nemecko 19
Grécko 13
Rakúsko 20
Španielsko 10
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: