Dopyt po chorvátskych nehnuteľnostiach stále rastie

Po vstupe Chorvátska do Európskej únie výrazne vzrástol záujem o tamojšie nehnuteľnosti. V prvom štvrťroku 2014 dosiahol medziročný rast dopytu hodnoty približne 30%. Veľký počet záujemcov tradične pochádza z Nemecka a z Rakúska, na špici záujmu sú chorvátske reality aj pre Maďarov, Čechov, Slovákov alebo Poliakov.

Ceny nehnuteľností pritom zostávajú pomerne stabilné, k žiadnemu prudkému rastu cien v súvislosti so vstupom Chorvátska do únie nedošlo. Rast dopytu je možné pričítať najmä väčšiej dôveryhodnosti, ktorú krajina po pristúpení do EÚ získala.

Odporúčame: Prečítajte si tiež článok o možnostiach financovania kúpy nehnuteľnosti v Chorvátsku.

Predaje rastú už od leta 2013, záujem sa sústreďuje predovšetkým na atraktívne nehnuteľnosti v dobrom stave vo vyhľadávaných lokalitách.

Kvalita novej výstavby výrazne vzrástla

Veľmi pozitívne je potrebné hodnotiť zmeny v kvalite výstavby a zjednodušenie administratívy - kataster nehnuteľností bol prevedený na elektronický systém, čo všetku nevyhnutnú byrokraciu veľmi zjednodušuje a urýchľuje. Čo sa kvality prevedenia novej výstavby týka, nové, moderné stavby sú plne porovnateľné s developerskými projektmi v západnej Európe.

Zaujímavosťou je, že záujem o nehnuteľnosti v Chorvátsku výrazne rastie aj u susedných Slovincov. To je dané geografickou blízkosťou a tým, že veľa Slovincov má chorvátske korene.

Najväčší záujem je o nehnuteľnosti s výhľadom na more v dochádzkové vzdialenosti pláží. Dá sa očakávať, že v tomto realitnom segmente budú ceny postupne rásť vzhľadom k prudko rastúcemu dopytu a obmedzenému počtu nehnuteľností v tesnej blízkosti mora.

Ceny by sa však stále mali držať na pomerne nízkej úrovni, najmä v porovnaní s tradičnými lokalitami ako je Taliansko alebo Francúzsko. Z tohto pohľadu je možné konštatovať, že teraz je vhodná doba pre kúpu nehnuteľnosti v Chorvátsku. Stále je možné vyberať z pestrej a veľmi širokej ponuky a ceny zároveň zostávajú relatívne nízke.

Ponuka nehnuteľností v Chorvátsku

Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail:
Chcem dostávať ponuky a novinky o (zahraničných) realitách zadarmo priamo na môj e-mail: